Tryckluftsblästring

Tryckluftsblästring används i olika tillämpningar, såsom att rengöra rostiga ytor, avlägsna gammal färg eller beläggning från byggnader eller konstruktioner, förbereda ytor inför målning eller beläggning, rengöra ytor i industrin och för rengöring av verktyg och utrustning.